Tel. ve WhatsApp: +90 551 962 30 86 E-mail: [email protected]; [email protected]
TR AZ RU

Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tam bərpası günü münasibətilə Glorious page of Azerbaijan history – Operation ”Iron Fist" (Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi - "dəmir yumruq"əməliyyatı) a